Sunnfjord Energi illustrasjon
Sunnfjord Energi og BKK har fusjonert
Fram til alle data og system er overført til BKK vil denne nettsida, sunnfjordenergi.no, framleis vere tilgjengeleg for deg som kunde. Til dømes vil du framleis kunne nytte Mi Side på denne nettstaden. Driftsmeldingar som gjeld straumnettet i Sunnfjord og Ytre Sogn vil bli også oppdatert på denne nettsida som tidlegare.

Hei. Kva kan vi hjelpe deg med?