Årsarkiv for 2011

Fornybare moglegheiter i Solund

Med ein visjon om å vere ei lokal drivkraft i lokalsamfunna har Sunnfjord Energi gjennom mange år lagt til rette for gode prosjekt i sitt dekningsområde.

Rett kompetanse kan bli mangelvare

Sunnfjord Energi vil i åra framover ha eit løpande behov for fleire ingeniørar. No håpar leiinga at fleire søkjer seg til yrkesfaglege studieretningar i vidaregåande opplæring.