Årsarkiv for 2012

Varmgang i elektriske anlegg

Sunnfjord Energi har dei siste dagane fått melding frå bekymra kundar som har varmgang i sine elektriske anlegg. Det er spesielt anlegg med skrusikringar som skaper desse problema, og Sunnfjord Energi oppmodar alle med slike sikringar om å kontroller

Vindparken Havsul blir sett på vent

Eit prosjekt for etablering av vindparken Havsul vart sett i gang i 2008 då styresmaktene signaliserte at det ville bli satsa på offshore vindkraft. Dette er ikkje fulgt opp med verkemidlar, og vidare satsing vert lagt på vent.