Årsarkiv for 2013

I mål med finansieringa av elkraftstudiet

Med 1,5 millionar kroner bidreg Sparebanken Sogn og Fjordane og Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane til sluttfinansieringa av det nye elkraftstudiet ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Eit gledeleg og viktig engasjement, meiner energibransjen.

132 kV Hålandsfossen – Lutelandet

Sunnfjord Energi AS har fått konsesjon til å byggje og drive ein om lag 29 km lang 132 kV kraftleidning frå Hålandsfossen transformatorstasjon til Lutelandet transformatorstasjon i Fjaler.