Årsarkiv for 2014

– Folk er den viktigaste fornybare ressursen vår

Det er lett å tru at vasskraft er den viktigaste ressursen til Sunnfjord Energi. Men utan kloke hovud og flinke hender til å forvalte vasskrafta, så vitrar verdiane bort. Jakta på desse kloke hovuda var kimen til eit nytt høgskulestudium i Førde.

Kraftlinjer i stadig utvikling

Dei siste seksti åra har det vore ei enorm investering i linjenett i Sunnfjord Energi sitt dekningsområde. Og det er ei utvikling som berre vil akselerere inn i framtida.