Årsarkiv for 2020

Vi kjempar mot korona for å sikre straumforsyninga

Sunnfjord Energi er eit heileigd selskap av BKK og vi følger difor både anvisningane frå eigarkommunane i vårt forsyningsområde  og BKK-konsernet sine retningslinjer for å sikre sikker og stabil strømforsyning i vårt område.