Aktuelt

Lærling i energimontørfaget

Ledig stilling
Sunnfjord Energi er ei lokal drivkraft som står for utbygging og vedlikehald av strømnett, produksjon av fornybar energi frå vasskraftverk og kraftsal. Vi har eit sterkt fokus på fagutdanning, og vi er opptekne av å tilby gode læremiljø i lokalsamfun

Fast stilling innan analyse og utvikling

Ledig stilling
Vi ser etter ein fast tilsett som kan utvikle Sunnfjord Energi vidare innanfor analyse og digitalisering.

Trainee innan analyse og utvikling

Ledig stilling
Sunnfjord Energi er traineebedrift i det fylkesdekkjande traineeprogrammet for Sogn og Fjordane, Framtidsfylket Trainee, 2019/2020. Vi søkjer trainee innan analyse og utvikling.

Sommarjobbar 2019

Ledig stilling
Er du interessert i sommarjobb hos Sunnfjord Energi? Send oss gjerne ein søknad via skjemaet på denne sida. Søknadsfrist er 8. mars.

Oppstart for Jølstra-utbygging

Torsdag 13. september 2018 gjekk første salva på utbygginga av Jølstra kraftverk. Når kraftverket står klart i løpet av 2020 vil det produsere straum tilsvarande forbruket i 12 000 heimar.

Positivt halvårsresultat i Sunnfjord Energi

Sunnfjord Energi leverer eit positivt resultat for første halvår i 2018.

Godt årsresultat i Sunnfjord Energi i 2017

Konsernet Sunnfjord Energi fekk eit årsresultat på 85 millionar kroner i 2017 mot 92 millionar kroner i 2016. Forretningsområdet produksjon har auke i resultat, medan nettverksemda har lågare resultat enn i 2016.

Feil SMS eller velkomstbrev om straumsal

I samband med flytting av kundar over i eit felles system fekk fleire kundar den 1. april dessverre eit velkomstbrev eller -sms. Den meldinga inneheldt fleire feil, og vi ber deg sjå vekk frå den. Du vil få ny informasjon frå oss.

Vi går saman med SFE om sal av straum

Sunnfjord Energi og SFE har funne tonen, og bestemt oss for å gå saman om å levere straum til deg. Du blir med det ein av rundt 32 000 kundar som får ein større, engasjert og lokal straumleverandør.

Sunnfjord Energi og Sogn og Fjordane Energi går saman om straumsal

Konkurransekraft og gunstige prisar er nøkkelord når Sogn og Fjordane Energi (SFE) og Sunnfjord Energi no går saman om selje straum til privat- og bedriftskundar.