Aktuelt

Endring i leiinga i Sunnfjord Energi

Fredrik Behrens går etter eige ønske av som administrerande direktør i Sunnfjord Energi med verknad frå 6. september. Nettsjef Arild Fleten er konstituert i stillinga fram til 31. desember 2019.

Sunnfjord Energi og BKK fusjonerer

Generalforsamlinga i Sunnfjord Energi Holding gjorde i dag vedtak om full fusjon med BKK.

Styret i Sunnfjord Energi seier ja til fusjon med BKK

PRESSEMELDING: Styret i Sunnfjord Energi går inn for full fusjon med BKK. Det er klart etter at tilbodet frå BKK vart
handsama på styremøtet i Førde onsdag.

Historisk høgt årsresultat for konsernet Sunnfjord Energi i 2018

Konsernet består av selskapa Sunnfjord Energi AS, Kjøsnesfjorden Kraftverk AS, Fossheim Energiverk AS og Enivest AS og den felleskontrollerte verksemda Jølstra Kraft DA. Konsernet sine forretningsområde er kraftproduksjon, nettverksemd og telekom.

Oppfølging av tilbod om fusjon av verksemdene til Sunnfjord Energi Holding og BKK

Viser til børsmelding av 27.03.2019 der det vert informert om at BKK har lagt fram konkrete tilbod i høve eventuell fusjon av verksemdene til Sunnfjord Energi Holding AS (org nr. 820 513 592) og BKK (org nr. 880 309 102). Sunnfjord Energi Holding AS

Tilbod om fusjon av verksemdene til Sunnfjord Energi Holding og BKK

BKK har lagt fram konkrete tilbod i høve eventuell fusjon av verksemdene til Sunnfjord Energi Holding AS og BKK. Dei to selskapa er i fusjonsforhandlingar.

Sunnfjord Energi vil sjå vidare på BKK-alternativet

PRESSEMELDING: I styremøte til Sunnfjord Energi 28. februar la BKK fram eit forslag til samanslåing av dei to selskapa. Styret vil at administrasjonen skal gå i dialog med BKK for å konkretisere forslaget.

Oppstart for Jølstra-utbygging

Torsdag 13. september 2018 gjekk første salva på utbygginga av Jølstra kraftverk. Når kraftverket står klart i løpet av 2020 vil det produsere straum tilsvarande forbruket i 12 000 heimar.

Positivt halvårsresultat i Sunnfjord Energi

Sunnfjord Energi leverer eit positivt resultat for første halvår i 2018.

Godt årsresultat i Sunnfjord Energi i 2017

Konsernet Sunnfjord Energi fekk eit årsresultat på 85 millionar kroner i 2017 mot 92 millionar kroner i 2016. Forretningsområdet produksjon har auke i resultat, medan nettverksemda har lågare resultat enn i 2016.