Aktuelt

Vi kjempar mot korona for å sikre straumforsyninga

Sunnfjord Energi er eit heileigd selskap av BKK og vi følger difor både anvisningane frå eigarkommunane i vårt forsyningsområde  og BKK-konsernet sine retningslinjer for å sikre sikker og stabil strømforsyning i vårt område.

Ingen planer om vindmøller i Solund eller på Alden

En film i sosiale medier har skapt undring om Sunnfjord Energi eller BKK planlegger vindmøller i
Solund eller Alden. Det finnes ingen slike planer.

Helikoptersynfaring langs linjenettet

Sunnfjord Energi gjennomfører i veke 50 og 51 i 2019 helikoptersynfaring langs alle høgspentlinjer i kommunane Flora, Naustdal, Førde, Jølster, Gaular, Fjaler.

4.500 drakter søkjer nye eigarar

BKK/Sunnfjord Energi gjev drakter og idrettstøy til aldersbestemte klassar innan fotball, handball, basket og volleyball. Send ein søknad. Farge bestemmer laget sjølv. Det er også mogleg å søkje om idrettstøy til andre sportsgreiner.

Endring i leiinga i Sunnfjord Energi

Fredrik Behrens går etter eige ønske av som administrerande direktør i Sunnfjord Energi med verknad frå 6. september. Nettsjef Arild Fleten er konstituert i stillinga fram til 31. desember 2019.

Sunnfjord Energi og BKK fusjonerer

Generalforsamlinga i Sunnfjord Energi Holding gjorde i dag vedtak om full fusjon med BKK.

Styret i Sunnfjord Energi seier ja til fusjon med BKK

PRESSEMELDING: Styret i Sunnfjord Energi går inn for full fusjon med BKK. Det er klart etter at tilbodet frå BKK vart
handsama på styremøtet i Førde onsdag.

Historisk høgt årsresultat for konsernet Sunnfjord Energi i 2018

Konsernet består av selskapa Sunnfjord Energi AS, Kjøsnesfjorden Kraftverk AS, Fossheim Energiverk AS og Enivest AS og den felleskontrollerte verksemda Jølstra Kraft DA. Konsernet sine forretningsområde er kraftproduksjon, nettverksemd og telekom.

Oppfølging av tilbod om fusjon av verksemdene til Sunnfjord Energi Holding og BKK

Viser til børsmelding av 27.03.2019 der det vert informert om at BKK har lagt fram konkrete tilbod i høve eventuell fusjon av verksemdene til Sunnfjord Energi Holding AS (org nr. 820 513 592) og BKK (org nr. 880 309 102). Sunnfjord Energi Holding AS

Tilbod om fusjon av verksemdene til Sunnfjord Energi Holding og BKK

BKK har lagt fram konkrete tilbod i høve eventuell fusjon av verksemdene til Sunnfjord Energi Holding AS og BKK. Dei to selskapa er i fusjonsforhandlingar.