Gå til innholdGå til toppen

Fjernvarmeprosjekt i Førde vert realisert

Eigarane i Førdefjorden Energi AS, BKK Varme AS , Sunnfjord Energi AS og Førde kommune, har 17. juni 2016 vedteke å investere i eit fjernvarme- og fjernkjøleanlegg i Førde.

Før anlegget kan realiserast må nødvendig lånefinansiering på plass, samt nødvendige løyve for å starte bygging. Anleggsstart er planlagt hausten 2016, med ferdigstilling desember 2017.

Det har vore stor interesse i prosjektet frå heile landet, men lokale bedrifter er også godt representert. Forhandlingar vert no gjennomført på alle entreprisar.

Les heile saka på firda.no

artikkel