Aktuelt

Sunnfjord Energi vil sjå vidare på BKK-alternativet

PRESSEMELDING: I styremøte til Sunnfjord Energi 28. februar la BKK fram eit forslag til samanslåing av dei to selskapa. Styret vil at administrasjonen skal gå i dialog med BKK for å konkretisere forslaget.

Oppstart for Jølstra-utbygging

Torsdag 13. september 2018 gjekk første salva på utbygginga av Jølstra kraftverk. Når kraftverket står klart i løpet av 2020 vil det produsere straum tilsvarande forbruket i 12 000 heimar.

Positivt halvårsresultat i Sunnfjord Energi

Sunnfjord Energi leverer eit positivt resultat for første halvår i 2018.

Godt årsresultat i Sunnfjord Energi i 2017

Konsernet Sunnfjord Energi fekk eit årsresultat på 85 millionar kroner i 2017 mot 92 millionar kroner i 2016. Forretningsområdet produksjon har auke i resultat, medan nettverksemda har lågare resultat enn i 2016.

Feil SMS eller velkomstbrev om straumsal

I samband med flytting av kundar over i eit felles system fekk fleire kundar den 1. april dessverre eit velkomstbrev eller -sms. Den meldinga inneheldt fleire feil, og vi ber deg sjå vekk frå den. Du vil få ny informasjon frå oss.

Vi går saman med SFE om sal av straum

Sunnfjord Energi og SFE har funne tonen, og bestemt oss for å gå saman om å levere straum til deg. Du blir med det ein av rundt 32 000 kundar som får ein større, engasjert og lokal straumleverandør.

Sunnfjord Energi og Sogn og Fjordane Energi går saman om straumsal

Konkurransekraft og gunstige prisar er nøkkelord når Sogn og Fjordane Energi (SFE) og Sunnfjord Energi no går saman om selje straum til privat- og bedriftskundar.

Styret gjev klarsignal for bygging av Jølstra Kraftverk

Styret i Sunnfjord Energi har tru på at vasskraft vil være ein del av framtidas energisystem, og har vedteke utbygging av Jølstra Kraftverk.

Sunnfjord Energi har fått konsesjon på bygging av Jølstra kraftverk

Sunnfjord Energi har i dag, onsdag 21. juni 2017, fått konsesjon av Kongen i statsråd for bygging av Jølstra kraftverk i Førde og Jølster.

Godt resultat som følgje av høgare kraftpris og auka overføringsinntekter

Konsernet Sunnfjord Energi fekk eit årsresultat 92 millionar i 2016 mot 35 millionar i 2015. Alle forretningsområda, og særleg kraftproduksjon og nett har bidrege til auka resultat.