Gå til innholdGå til toppen

Linjebefaring. Foto: Airlift AS.

Varsel om helikopteraktivitet i HAFS oktober 2016

Sunnfjord Energi Nett har i oktober synfaring med helikopter av liner i Fjaler, og deler av Askvoll og Hyllestad.

Sunnfjord Energi Nett vil i løpet av oktober 2016 foreta helikoptersynfaring langs 22 høgspentlinjene i Fjaler kommune. I tillegg vert det og synfaring av 66 kV høgspentlinjer frå Øyravatn til Fossedal, Ringstad, Hålandsfoss og Nedre Svultingen i Askvoll, Fjaler og Hyllestad kommunar.

Målet med synfaringa er å få oversyn over nettet sin tekniske tilstand og skog langs leidningane.

Meld frå om spesielle forhold

Helikopteret vil flyge lågt over linjene og dermed føre med seg noko støy.

Dersom det er spesielle forhold som Sunnfjord Energi bør kjenne til,
kontakt Ottar Indrebø på tlf. 952 53 905
eller overordna vakt tlf. 57 72 23 40.

Traséane som skal befarast er merka med grønt i karta nedanfor:

image002 image001