Gå til innholdGå til toppen

Vindparken Havsul blir sett på vent

Eit prosjekt for etablering av vindparken Havsul vart sett i gang i 2008 då styresmaktene signaliserte at det ville bli satsa på offshore vindkraft. Dette er ikkje fulgt opp med verkemidlar, og vidare satsing vert lagt på vent.

Det var Vestavind Offshore som sette i verk forarbeidet med Havsul I, som skulle bli Norges første fullskala offshore vindkraftanlegg. Vestavind Offshore er eigd av sju kraftselskap på Vestlandet. Blant dei er Sunnfjord Energi som har ein eigardel på 2,5 %.

 

PRESSEMELDING FRÅ VESTAVIND OFFSHORE:

Setter Havsul på vent

Norges første konsesjonsgitte vindpark til havs, Havsul, er satt på vent. Vestavind Offshore, som eier prosjektet, ser ingen mulighet til å satse på offshore vindkraft i Norge med dagens rammevilkår.

– Det er bred enighet om at Norges unike petromaritime kompetanse kunne gitt oss en god posisjon i et internasjonalt voksende offshore vindkraftmarked. Men som i alle andre land som har valgt å satse på offshore vind, er næringen også i Norge avhengig av politisk vilje og starthjelp. Den viljen er ikke til stede, sier styreleder i Vestavind Offshore, Wenche Teigland.

Vestavind Offshore fikk konsesjon for å bygge Havsul i 2009. En vindpark utenfor Mørekysten med en årsproduksjon på rundt 1 TWh, kunne blitt en viktig industrireferanse for norske leverandører og kompetansebedrifter inn mot et stort og voksende fornybarmarked i Nordsjøen.

Mangler nødvendig politisk støtte

Konsesjonen ble gitt i en tid da man opplevde nedgang og permitteringer i olje- og gassnæringen. I Norge var både den politiske ledelsen og næringslivet opptatt av behovet for flere ben å stå på. I dag er situasjonen annerledes. Det er høy aktivitet i olje- og gassnæringen, og den politiske viljen til å satse på nye fornybare energinæringer er lavere nå enn for tre år siden. Den nødvendige støtten til offshore vind fra den politiske ledelsen er ikke til stede.

– Elsertifikatene er ikke nok til å finansiere offshore vindkraft i Norge, og Enova har heller ikke fått store nok økonomiske muskler til å kunne bidra med nødvendig kapital. Siden i sommer har vi sett på muligheten for å samarbeide med en olje- og gassoperatør i realiseringen av Havsul. I lys av en positiv uttalelse fra Oljeskattekontoret om bruk av petroleumsskattemodellen, lå det en mulighet i å bruke kraften fra Havsul til elektrifisering av olje og gassanlegg. Men vi ser at det vil kreve tid å komme i mål med en avtale og derfor vil styret i Vestavind Offshore anbefale eierselskapene å sette Havsul-prosjektet på vent, sier Teigland.

Formidabel teknologiutvikling

Hvor lang tid det vil gå før Havsul-prosjektet kan hentes frem igjen, er vanskelig å si nå.
– Det har skjedd en formidabel teknologiutvikling innen offshore vind de siste årene. Vestavind offshore har vært en pioner og bidratt til å tenke nytt om installasjon og utforming og dermed til å kutte kostnader. Utviklingen kommer til å fortsette, og økonomien i offshore vind vil bli bedre enn den er i dag. Men hvor lang tid det vil ta før offshore vindkraft kan realiseres i Norge, er vanskelig å si. Det trengs enten en endring i prioriteringene fra politisk hold, eller så må vi vente til teknologiutviklingen gjør at offshore vindkraft kan konkurrere innen dagens rammer, sier Teigland.

For mer info, kontakt:
Styreleder i Vestavind Offshore, Wenche Teigland, telefon 48 09 67 23