Nyheitskategori: Aktuelt

Vi kjempar mot korona for å sikre straumforsyninga

Sunnfjord Energi er eit heileigd selskap av BKK og vi følger difor både anvisningane frå eigarkommunane i vårt forsyningsområde  og BKK-konsernet sine retningslinjer for å sikre sikker og stabil strømforsyning i vårt område.

4.500 drakter søkjer nye eigarar

BKK/Sunnfjord Energi gjev drakter og idrettstøy til aldersbestemte klassar innan fotball, handball, basket og volleyball. Send ein søknad. Farge bestemmer laget sjølv. Det er også mogleg å søkje om idrettstøy til andre sportsgreiner.

Endring i leiinga i Sunnfjord Energi

Fredrik Behrens går etter eige ønske av som administrerande direktør i Sunnfjord Energi med verknad frå 6. september. Nettsjef Arild Fleten er konstituert i stillinga fram til 31. desember 2019.