Gå til innholdGå til toppen

Kjøp straum

Sunnfjord Energi AS leverer kraft i eigarkommunane Fjaler, Førde, Gaular, Hyllestad, Jølster, Naustdal og Solund.

Innanfor kraftsal har Sunnfjord Energi tre produkt:

Marknadspris

Marknadspris følgjer prisen på kraftbørsen NordPool med eit påslag på 3,4 øre  inkl. elsertifikatkostnad og mva. I tillegg kjem fastledd på 25,- pr. mnd.

Kvar månad vert det berekna ein gjennomsnittspris frå kraftbørsen som vert justert for forbruket i vårt område i perioden. Resultatet ein då får kallar vi vekta områdepris og den vert grunnlaget for prisen ut til kunden for den månaden.

Priseksempel

Marknadspris40,90 øre/kWh
Kraftpris (30,0 + 2,72)32,72 øre/kWh
Meirverdiavgift 25%8,18 øre/kWh

Samla pris å betale pr. kWh inkl. månadleg fastbeløp på kr. 25,00 og mva, ved ulike årsforbruk:

ForbrukPris
10 000 kWh 45,50 øre/kWh
20 000 kWh 44,00 øre/kWh
30 000 kWh 43,50 øre/kWh

Papirfaktura: kr. 39,- inkl. mva pr. faktura. eFaktura : Ingen gebyr.

Sjå også:

Bestill straum

Fastpris

Fastpris er eit tilbod om å binde prisen på eit bestemt nivå i ein lengre tidsperiode. Kostnaden med elsertifikat er inkludert i prisen. Vi tilbyr fastpris i 1 år.

Vårt tilbod på fastpris:

1 år d.d. – 01.10.18: 37,80 øre/kWh (30,24 ekskl. mva.)

 

Fastbeløp på kr 25,00 pr mnd (kr 20,00 ekskl. mva.) kjem i tillegg. Papirfaktura kr 39,00 inkl. mva. per faktura. eFaktura: Ingen fakturagebyr. Meir om eFaktura.

Bestill straum

100 % fornybar energi

Du kan no sikre deg 100% fornybar energi, rein vasskraft i tillegg til ordinær kraftkontrakt. Nettleiga kjem i tillegg.

Bestill 100 % fornybar energi

Næring / større bedrifter

For prisar til større næring: Ta kontakt med marknadssjef – sjå kontaktpersonar.

Sjå vår pristabell for komplett oversyn over våre prisar.