Gå til innholdGå til toppen

Finansiell informasjon

Nedanfor finn du dei siste årsmeldingane frå Sunnfjord Energi.

Ta kontakt med kundesenteret om du ikkje finn det du leitar etter.

Økonomiske nøkkeltal

per 31.12.2017

  • Eigenkapital: 878 millionar kroner
  • Samla eigendelar: 2,224 milliardar kroner
  • Eigenkapitalandel: 40 %
  • Årsresultat: 85 millionar kroner
  • Utbyte Sunnfjord Energi AS: 14 millionar kroner

Årsmeldingar/delårsrapportar

BKK Pensjonskasse

Sunnfjord Energi AS vart med i BKK Pensjonskasse frå 1.1.2014.