Gå til innholdGå til toppen

Våre anlegg

Kraftstasjonar

Konsernet Sunnfjord Energi eig og driv 10 kraftstasjonar med samla middelproduksjon på 500 GWh.

Sunnfjord Energi AS er hovudaksjonær i selskapa Fossheim Energiverk AS med middelproduksjon på 25 GWh og Kjøsnesfjorden Kraftverk AS med middelproduksjon på 247 GWh.

  • Kjøsnesfjorden Kraftverk
  • Fossheim Kraftverk
  • Stakaldefossen Kraftstasjon
  • Mo Kraftverk
  • Refsdal Kraftverk
  • Brulandsfossen Kraftverk
  • Hålandsfossen Kraftstasjon
  • Øvre Svultningen Kraftstasjon
  • Nedre svultningen Kraftstasjon
  • Tveit Kraftverk

Rapport:

Rapport-Jølstra-2011-2012

Prosjekt

Jølstra Kraftverk

Vasskraftprosjekt i Jølster og Førde kommunar. Sjå eigen nettstad: jolstrakraftverk.no

Fjordenergi i Førde

Les om fjernvarmeprosjektet: Fjordenergi i Førde