Gå til innholdGå til toppen

Varmepumper

Auka komfort og reduserte utgifter i heimen din med Toshiba varmepumpe.

Ei Toshiba varmepumpe fordelar varmen i bustaden din betre og reduserer utgiftene. Det går ikkje lang tid før investeringa er tent inn att. Men det krev at du vel ei pumpe som høver huset ditt.

– Det er ikkje likegyldig kva varmepumpe du installerer, fortel Dag-Rune Mallasvik i Sunnfjord Energi, som sel og installerer varmepumper.

På Toshiba sine heimesider finner du ei varmepumpe til eit kvart behov.

Best mogleg tilpassa og trygg installasjon

Sunnfjord Energi  gjer ein grundig jobb på førehand, med ei uforpliktande synfaring ser vi på løysingar og moglegheiter for å finne ein best mogleg plassering av innedel og utedel i huset ditt.

Vi installerer varmepumpa tilpassa dine ynskjer og behov, både i forhold til komfort, lydnivå, energisparing, estetikk og haldbarheit.

Sunnfjord Energi har ordningar som gjer at dei alltid er oppdaterte på den nyaste varmepumpeteknologien. Dermed får kundane dei løysingane som er best til ei kvar tid. Dessutan er selskapet sine varmepumpemontørar, serviceteknikarar og seljarar utdanna og sertifiserte på Toshiba sine nyaste modellar.

Alle som driv med montering av varmepumpe i dag skal være F-gass sertifiserte, noko Sunnfjord Energi sjølvsagt er.

Varmepumpe i stove

Pris, kvalitet og innsparing

– Dei beste og mest energisparande varmepumpene ligg høgast i pris. Ekstrainvesteringa løner seg, seier Mallasvik.

Toshibas toppmodell Daiseikai 9 har energiklasse A+++ og ein årsvarmefaktor (SCOP) på heile 5,3, det betyr at du kan gange opp  varmen du får med 5,3 i forhold til brukt straum gjennom eit heilt år. Daiseikai 9 er utstyrt med ein spesielt kraftig kompressor som gjev høg avgitt varmeeffekt ved låge temperaturar. Toshiba har fabrikkgarantert drift heilt ned til – 30 gr. C.

Les meir på Toshiba sine heimesider

Sunnfjord Energi leverer alle typar varmepumper til private bustader, næringsbygg og offentlege bygg. Dei mange modellane har ulike kvalitetar. Dette tilpassar vi på synfaring i lag med deg.

Toshiba kvaliteten får du på alt vi leverer. Vi har levert ca. 2000 Toshiba varmepumper og veit at kundane blir mest nøgde når dei har valt ei skikkeleg varmepumpe.

Vil du bestille synfaring / varmepumpe? Kontakt oss på:

dag.mallasvik@sunnfjordenergi.no

Meir kontaktinformasjon