Driftsmeldingar

Alle einingar er i drift

Opplever du straumbrot, kontakt vårt kundesenter på telefon 57 72 23 00. Utanom kontortid kan feil meldast på vakttelefon 57 72 23 40.

Oversikt over planlagde straumutkoplingar

Aktuelt

Konsernrekneskapen viser resultat etter skatt på 35,5 millionar kroner

Konsernet Sunnfjord Energi har eit resultat etter skatt på 35,5 millionar kroner i 2015 mot eit underskot på 4,3 millioner kroner føregåande år.

Digital utvikling, IT-arkitektur og samhandling

Kraftbransjen er i stor endring, og Sunnfjord Energi skal optimalisere sin posisjon i ein marknad i utvikling, med nye teknologiske moglegheiter og endra rammevilkår.