Driftsmeldingar

Alle einingar er i drift

Opplever du straumbrot, kontakt vårt kundesenter på telefon 57 72 23 00. Utanom kontortid kan feil meldast på vakttelefon 57 72 23 40.

Oversikt over planlagde straumutkoplingar

Aktuelt

8,8 millionar kroner i utbyte frå Sunnfjord Energi AS

Styret i Sunnfjord Energi AS har foreslått eit utbyte på 8,8 millionar for 2014. Styret vurderer at utbytet er forsvarleg med omsyn på å sikre selskapet finansiell styrke til å...

Utrygg is på vatn i fjellet

Skal du på skitur i påska? Tynn is gjer at dei fleste vatn er utrygge.