Driftsmeldingar

Alle einingar er i drift

Opplever du straumbrot, kontakt vårt kundesenter på telefon 57 72 23 00. Utanom kontortid kan feil meldast på vakttelefon 57 72 23 40.

Oversikt over planlagde straumutkoplingar

Aktuelt

Er DU Sunnfjord Energi sin neste økonomisjef?

Sunnfjord Energi søkjer etter ny økonomisjef. Som økonomisjef går du inn i ein sentral posisjon i leiargruppa, og får rikt høve til å utvikle deg i eit dynamisk selskap.

Rekordstore vassmengder i Jølstra

Tysdag denne veka steig vassmengdene i Jølstra til rekordhøge nivå. Med vasstand på 1,58 meter over normalvasstand må ein tilbake til 1917 for å finne ein større flaum.