Driftsmeldingar

Alle einingar er i drift

Opplever du straumbrot, kontakt vårt kundesenter på telefon 57 72 23 00. Utanom kontortid kan feil meldast på vakttelefon 57 72 23 40.

Oversikt over planlagde straumutkoplingar

Aktuelt

Foreløpig konsernresultat Sunnfjord Energi for 2014

Foreløpig årsresultat for konsernet Sunnfjord Energi viser eit overskot på 5 mill. kr. for 2014 mot tilsvarande tal for 2013 på 55,8 mill. kr.

Ny økonomisjef er tilsett i Sunnfjord Energi

Sunnfjord Energi har tilsett Silje Skaar Sunde som ny økonomisjef i selskapet. Ho tek til i stillinga 1.mai 2015.