Driftsmeldingar

Alle einingar er i drift

Opplever du straumbrot, kontakt vårt kundesenter på telefon 57 72 23 00. Utanom kontortid kan feil meldast på vakttelefon 57 72 23 40.

Oversikt over planlagde straumutkoplingar

Aktuelt

Trainee innan elkraft

Sunnfjord Energi er traineebedrift i det fylkesdekkande traineeprogrammet for Sogn og Fjordane, Framtidsfylket Trainee, 2017/2018, og søkjer trainee med elkraftutdanning.

Mange utfordringar med straumprisportalen til Forbrukarrådet

Hard konkurranse i straummarknaden har dei siste åra pressa prisane ned til kunden sitt beste. Ut frå tilbakemeldingar frå kundar og forbrukartestar viser det seg at ikkje alle tilbod er...