Om nettstaden

Sunnfjord Energi er frå NVE pålagt å skilje strengt mellom vår rolle som nettleverandør og kraftleverandør/-seljar.

Alle som er tilknytta vårt linjenett finn difor all relevant og praktisk informasjon om straumleveransen ved å klikke seg inn på NETT, som er ein eigen sjølvstendig nettstad.

Kontakt oss

Sunnfjord Energi - boks 123 - 6801 Førde
Telefon 57 72 23 00 - Telefax 57 72 23 50
Opningstid: Kvardagar 7.30-15.20

Send E-post

Ledige stillingar