Driftsmeldingar

Alle einingar er i drift

Opplever du straumbrot, kontakt vårt kundesenter på telefon 57 72 23 00. Utanom kontortid kan feil meldast på vakttelefon 57 72 23 40.

Oversikt over planlagde straumutkoplingar

Aktuelt

Gjer tiltak for å redusere risiko for skadeflaum

Det er i år svært mykje snø i høgfjellet. For å redusere risiko for skadeflaum nedover vassdraget har Kjøsnesfjorden Kraftverk fått dispensasjon frå NVE til å avvike manøvreringsreglementet for magasin...

Brua på Soleide er opna att

Sunnfjord Energi har sponsa rehabiliteringa av hengebrua på Soleide i Førde med nye stålkablar og stag. Alt gamalt er fjerna og erstatta av nytt materiell.