Driftsmeldingar

Alle einingar er i drift

Opplever du straumbrot, kontakt vårt kundesenter på telefon 57 72 23 00. Utanom kontortid kan feil meldast på vakttelefon 57 72 23 40.

Oversikt over planlagde straumutkoplingar

Aktuelt

Varsel om helikopteraktivitet i HAFS oktober 2016

Sunnfjord Energi Nett har i oktober synfaring med helikopter av liner i Fjaler, og deler av Askvoll og Hyllestad.

Konsernresultat på vel 16 millionar første halvår

Sunnfjord Energi fekk eit konsernresultat etter skatt på vel 16 millionar kroner første halvår 2016. Dette er omlag 4 mill. kroner lågare enn same periode i fjor.