Driftsmeldingar

Alle einingar er i drift

Opplever du straumbrot, kontakt vårt kundesenter på telefon 57 72 23 00. Utanom kontortid kan feil meldast på vakttelefon 57 72 23 40.

Oversikt over planlagde straumutkoplingar

Aktuelt

Brua på Soleide er opna att

Sunnfjord Energi har sponsa rehabiliteringa av hengebrua på Soleide i Førde med nye stålkablar og stag. Alt gamalt er fjerna og erstatta av nytt materiell.

8,8 millionar kroner i utbyte frå Sunnfjord Energi AS

Styret i Sunnfjord Energi AS har foreslått eit utbyte på 8,8 millionar for 2014.